BUILDING
_

Šta Vam sve možemo ponuditi?

U sklopu svojih usluga izdvajamo: snimanje objekata, deobu parcele, omeđavanje parcele, izradu topografsko-katastarskih i situacionih planova, snimanje podzemnih vodova i instalacija.

01

Omeđavanje parcele

Omeđavanje je postupak utvrđivanja spoljnje granice parcele. Omeđavanje se izvodi radi uvodjenja kupca u posed parcele, za potrebe ogradjivanja parcele i sl.

02

Deoba parcele

Promena oblika i površine parcele naziva se deoba parcele. Postoje dve vrste deoba parcela – uslovna i faktička. Uslovna deoba parcele je kada su uslovljene površine u okviru ukupne površine parcele.

03

Snimanje objekta

Snimanje objekta obuhvata snimanje na terenu objekta u spoljnim gabaritima, obradu ( manuelnu i računsku ) i provođenje kroz Centar za katastar nepokretnosti.

04

Izrada katastarsko- topografskih planova

Prilikom izrade projekata u cilju izgradnje objekata ili objekata infrastrukture, kao i za potrebe izrade planskih akata urbanističkih projekata i planova parcelacije, ova geodetska usluga je prva u nizu poslova i usluga koje vas očekuju.

https://geometar.in.rs/
https://geometar.in.rs/
05

Snimanje podzemnih vodova i instalacija

Zakonska je obaveza investitora, odnosno izvođača, da se izvrši geodetsko snimanje podzemnih vodova i instalacija još prilikom njihovog postavljanja – izgradnje.

Korisnici ove usluge su, obično, javna preduzeća, odnosno izvođači radova na terenu. Nakon izvršenog geodetskog snimanja vrši se kartiranje vodova na katastarskim planovima vodova i izdaje se potvrda o snimanju i kartiranju podzemnih ili nadzemnih vodova i instalacija. Bez navedene potvrde ne može se izvršiti tehnički prijem, odnosno izdati upotrebna dozvola za predmetni objekat.

PROJECTS
_

USLUGE

AGB ĐOKOVIĆ je u mogućnosti da Vam pruži usluge projektovanja za nove objekte, projektovanje enterijera i eksterijera

CERTIFICATES
_

Klijenti & Partneri

Zahvajujemo se svim dosadašnjim klijentima na ukazanom poverenju. VIŠE NA…